logo

Begraven, cremeren of anders?

placeholder

Kevin Voorikga

· 5 min leestijd

Begraven, cremeren of anders?

Deze blog zal gaan over de keuze of je na je overlijden begraven, gecremeerd of ter beschikking aan de wetenschap gesteld wilt worden. Een keuze die, als je er goed over na gaat denken, best een lastige keuze kan zijn. Althans, zo ervaar ik deze keuze. Want het is niet zo makkelijk, daar komen nog best wel wat dingen bij kijken. Mocht jij als lezer hier nog niet over uit zijn, wellicht dat deze blog je wat meer informatie kan geven.

Ik ben zelf opgegroeid in een familie waarbij alle overleden familieleden begraven zijn. Voor mij is mijn referentiekader dan ook, dat als je komt te overlijden, je begraven zult worden. Toen ik wat jonger was vond ik het ook heel raar dat mensen gecremeerd werden, maar in de loop van de jaren is mijn mening daarin bijgedraaid. Ook doordat ik een aantal afscheidsceremonies met crematie heb meegemaakt. Het ter beschikking stellen aan de wetenschap heb ik in mijn directe kring nog niet eerder meegemaakt.

Maar wat maakt dan het verschil? Het daadwerkelijke verschil in begraven, cremeren of ter beschikking stellen hoef ik je natuurlijk niet uit te leggen. De randzaken kunnen wellicht wel van belang zijn voor jouw keuze.

Een begrafenis
Een begrafenis is een duurdere aangelegenheid dan een crematie en dat komt doordat jouw graf voor een lange periode gevestigd zal worden op begraafplaats. Daar komen kosten bij kijken waar je van te voren wellicht nooit over na hebt gedacht. Naast de kosten die je bij zowel een begrafenis als crematie hebt, zoals de kosten van een uitvaartondernemer, rouwkaarten etcetera, krijg je te maken met grafrechten, begraafrechten en onderhoudskosten. Je kan door het kopen of huren van deze rechten voor een bepaalde periode gebruik maken van een graf en dat wordt grafrecht genoemd. Dit is verschillend per gemeente en meestal voor 20 of 30 jaar. Naast deze kosten komen er onder andere nog kosten voor het onderhoud van het graf. De gemiddelde totale kosten komen hierdoor neer op zo’n €3.300. Ook kunnen er nog kosten voor een grafmonument bij komen, zoals een grafsteen. Deze kosten zijn uiteenlopend. Denk bij een natuurstenen monument aan zo’n €1.400 euro.

Een crematie
Het cremeren heeft in de afgelopen jaren terrein gewonnen en momenteel is zelfs 67% van de uitvaarten een crematie. Dit komt onder andere door de hoge grafrechten. De kosten van een crematie bestaan uit de crematie, de ceremonie, een urn en een mogelijkheid tot plaatsen in een urnenmuur. Dit laatste is meestal per vijf jaar en is afhankelijk per gemeente. De kosten voor de crematie inclusief crematie is gemiddeld €1.500, voor een natuurstenen urn €500 en voor het bijplaatsen in een urnenmuur gemiddeld €450.

Ter beschikking stellen aan de wetenschap
Wanneer je jouw lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap, heb je geen bovengenoemde randzaken en kosten. Je dient jezelf middels een codicil beschikbaar te stellen aan een anatomisch instituut, zodat ze jouw lichaam na je overlijden kunnen gebruiken voor de wetenschap.

In deze blog zijn vooral de kosten (begraven of cremeren) belicht. Deze kosten kunnen in sommige gevallen worden uitgekeerd door een verzekering of worden betaald door een reservering op een bankrekening. Er zijn daarnaast ook andere zaken waar je wellicht nog niet eerder over hebt nagedacht. Als ik naar mijn eigen keuze kijk, dan weet ik dat ik het ter beschikking stellen aan de wetenschap uitsluit. Dit is gebaseerd op een gevoel en onwetendheid en misschien ook omdat ik dit niet eerder in mijn directe kring heb meegemaakt. Het idee dat mijn nabestaanden geen graf of as hebben vind ik ook een vervelende gedachte. Het feit dat mensen dit wél doen vind ik prachtig. Dat je ondanks je eigen overlijden de rijkdom aan nieuwe wetenschap zo belangrijk vindt, dat je hiervoor je lichaam wilt doneren. Dit vind ik nobel en heel bijzonder. Gelukkig zijn deze mensen er!

Dan blijft voor mij de opties begraven of cremeren over. De gedachte aam cremeren vind ik eng. Zeker als ik denk aan een crematie van een van mijn dierbaren. De persoon waar ik zo van houd, zal er écht niet meer zijn en hoe naar ook, verbrand worden. Ook heb je geen plek waar diegene ligt om te bezoeken. Je kunt daarentegen wel prachtige manieren bedenken om jouw dierbaren te herdenken, zoals mooie urnen, het strooien van as op geliefde plekken of het maken van bijvoorbeeld een sieraad met as.

De keerzijde van het begraven vind ik weer dat je een fysieke plek hebt waar je je dierbare kunt bezoeken. En dit kan wellicht een bepaalde druk opleggen voor de nabestaanden om hier aandacht aan te besteden. Denk hierbij aan het bezoeken en onderhouden van een grafmonument. Ook is er voor een bepaalde periode grafrecht gekocht of gehuurd, waardoor de nabestaanden na een lange periode (20 of 30 jaar) de moeilijke keuze krijgen om een graf te verlengen of om deze te laten ruimen. Hier kunnen voor de nabestaanden dilemma’s en hoge kosten bij komen kijken. Dit is ook geen fijne gedachte. Kortom: ik weet om deze redenen niet of ik begraven of gecremeerd wil worden en voor mij zal dan ook de keuze zijn dat mijn nabestaanden mogen kiezen wat zij het prettigste vinden.

Momenteel heb ik dit vastgelegd in mijn Voorikga.nl account en weten mijn nabestaanden hoe ik hierover denk. Tegen de tijd dat mijn kinderen oud genoeg zijn, hoop ik dit gesprek op een laagdrempelige manier te kunnen voeren. Mijn tip aan jou is dan ook om dit met jouw dierbaren te bespreken en dit vast te leggen, zodat dit op het al zo verdrietige moment, niet voor dilemma’s zorgt.

Bron van de kosten: consumentenbond.nl

Vorige
VoorIkGa.nl